Træning for hunde over 6 mdr.

Det er aldrig for sent.
Ud fra tanken om at al indlæring sker på baggrund af motivation og forståelse for hundens adfærd,  trænes hunde, der er mere end 6 måneder gamle.

Der vil i træningen blive taget hensyn til, at de forskellige racer ikke har samme forudsætning for læring, hvilket gør at træningen foregår meget individuelt og ikke som traditionel træning.
Der vil blive taget hensyn til den enkelte ejers ønsker og forventninger til træningen.
Kurset består af såvel teori og praktik og er bygget op omkring ideologien om kommunikation, samarbejde og gensidig respekt.

Der er mødepligt første gang, fordi teorien er vigtig.
Første mødegang foregår uden hund og varer 2½ time.
Vaccinationsattest og forsikringspolice skal forevises. .
Der er6 hunde på holdet, og undervisningen løber over 10 gange.

Kærlighed, respekt og relationer